Loading

Przedmiar.pl
- aplikacja do
zarządzania
budową.

Zakres działań

Aplikacja
  • Przygotowanie ekranu startowego oraz ekranu logowania aplikacji.
Dashboard
  • Projekt Dashboardu do aplikacji internetowej.
Strona WWW
  • Przygotowanie projektu szaty graficznej strony internetowej.
UX/UI
  • Opracowanie projektu przycisków oraz tabów.
Back To Top